"Det stemmer ikke..."

Sådan får I styr på jeres lagerværdi

Vi laver en del rapportering på lagerværdi og dækningsbidrag på vareniveau. Et ofte hørt udråb fra kunderne er ”det stemmer ikke”, hvortil vores første reaktion altid er ”forkert - det stemmer altid”. Og vores reaktion kommer inden, vi har kigget på kundens tal.

Det kan godt være, at lagerværdien ikke giver det tal, som du forventer. Men det er ikke systemets skyld. Årsagen til fejlen skal tit findes i manglende kendskab til, hvordan Business Central og Navision beregner kost- og lagerværdi.

Det er ikke så mærkværdigt, for det er trods alt en kompleks beregning, der afhænger af flere faktorer, som vi kort opridser i det følgende.

  • Den første faktor er jeres definition af lagerværdi: Er det lagerværdirapporten eller er det værdien i virksomhedens finansmodul?
  • Dernæst bør man kigge på, hvilket lagerprincip der er brugt til beregning af værdien? Er det LIFO, FIFO, Gennemsnit eller Standard cost? Princippet defineres på varen, så det kan være, at lageret værdisættes efter flere metoder.
  • Og så er det også vigtigt at have styr på tilgange og afgange fra lageret. Er man ikke omhyggelig med at lukke bogføringen på lageret, kan der opstå periodiseringsproblemer, hvor varen f.eks. er gået ind i en periode, men værdien er bogført i en anden.

Lagerstyring kan altså godt være lidt tricky en gang i mellem, men de ovennævnte faktorer udgør et solidt fundament. Husk at du altid kan tage fat i os for en uforpligtende sparring, hvis det bliver alt for langhåret at gøre det på egen hånd 😊